| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
IMAGINACYJNY BIEG ŻYCIA

Rainer Maria Rilke

 

NAJPIERW dzieciństwo, nieograniczone,
bez rezygnacji, celu. Radość nieświadoma.
I nagle groza, rygor, jarzmo, szkoła,
upadek w pokuszenie, strata i odmowa.

Odwet. Łamany łamiącym się staje,
na innych mści się, że mógł ulec sam.
Miłość i trwoga, walka, zwyciężanie,
zbawianie, niewolenie, raz za raz.

A potem sam w dalekim, zimnym, lekkim.
Ale głęboko, w zyskanej postaci,
oddech tęsknoty za tym dawnym, pierwszym…

I nagle wypadł Bóg ze swej zasadzki.

Przełożył Andrzej Lam

 

 

Imaginärer Lebenslauf – ze spuścizny.