| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
DO MUZYKI

Rainer Maria Rilke

 

Muzyka: Oddech posągów. Być może:
Cisza obrazów. O, mowo, gdzie wszelka mowa
się kończy. O, czasie,
stojący pionowo na drodze odchodzących serc.

Uczucia do kogo? O ty, przemiano
uczuć w co? – w słyszalny krajobraz.
O, obca ty: muzyko. Ty z nas wzbierająca
przestrzeni serca. Nasze najskrytsze,
co, przekraczając nas, wyrywa się w świat –
święte pożegnanie:
kiedy nas wnętrze otacza
jak najdoskonalsza dal, jak inna
strona powietrza:
czysta,
ogromna,
już więcej niezamieszkała.

 

Znalazłem wśród papierów
w niedzielę 26 października 1924
w obecności Witolda Hulewicza
i dla niego podpisałem.
R. M. R.

 

 

An die Musik – 11 i 12 stycznia 1918, Monachium. Ze spuścizny.