| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SPIS RZECZY

Słowo wstępne

ELEGIE DUINEJSKIE I–X

SONETY DO ORFEUSZA
Część pierwsza I–XXVI
Część druga I–XXIX
Przypisy poety

Z WIERSZY ROZPROSZONYCH
Teatr marionetek
Tak wytężeni przeciw silnej nocy
Wziąłem raz pomiędzy moje dłonie
Ogromna noc
Sonet
Skłonność: istotne słowo!...
Dedykacja dla M...
Cóż za cudowne słowo...
Imaginacyjny bieg życia
Jeszcze niemal obojętne...
Niestała waga życia

Aneks
Wittgenstein, Trakl i Rilke – Andrzej Lam

Corrigenda