| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
WZDŁUŻ

Georg Trakl

 

Już ścięte wino i zboże,
Wioska spoczywa w jesieni.
Lecz młot na kowadle wciąż dzwoni,
Śmiech w purpurowym listowiu.

Astry pod ciemnym płotem
Zanieś dziecięciu w bieli.
Powiedz, kiedyśmy umarli;
Tak czarno świeci słońce.

W stawie czerwona rybka;
Czoło, co trwożnie słucha;
W okienko wiatr wieczorny dmucha,
Niebieska katarynka.

Gwiazdę z iskier obłoku
Pozwólcie ujrzeć raz jeszcze.
Widziadło Matki w bólu i dreszczach;
Czarne rezedy w mroku.

 

 

 

EntlangDie Pforte. Eine Anthologie Wiener Lyrik. Heidelberg 1913, listopad.