| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
W ZIMIE

Georg Trakl

 

Pole świeci bielą i chłodem.
Niebo jest samotne i olbrzymie.
Kawki kołują nad jeziorem,
A z lasu zstępują myśliwi.

Milczenie mieszka wśród wzgórz czarnych.
Blask ognia z chałup się roznosi.
Niekiedy dzwonią w dali sanki
I wolno szary księżyc wschodzi.

Na skraju lasu krwawi zwierzę
I w krwawych strugach kruki się pławią.
Wyniosła trzcina żółto się chwieje.
Mróz, dym, kroki w pustym gaju.

 

 

 

 

Im Winter.