| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SEN ZŁA

Georg Trakl

 

Milknące ciemnozłote echo dzwonu –
Kochanek budzi się w pokojach czarnych
Z licem przy ogniach, które w oknie płoną.
Na rzece błyszczą żagle, liny, maszty.

I w ciżbie jakiś mnich, kobieta w ciąży.
Gitary brzęczą, rude bluzy wioną.
Parne kasztany w złotym blasku toną;
Czarno się wznoszą posępne kościoły.

Duch Zła spogląda z bielejących masek.
Plac się zaciemnia widmowo i groźnie;
Na wyspach głosy wieczorem coś szepcą.

Tajemne znaki śledzą z lotu ptaków
Trędowaci, co zgniją zapewne tej nocy.
Drżąc, patrzy w parku na siebie Rodzeństwo.

 

 

Traum des Bösen – sonet powstał prawdopodobnie na przełomie 1911/12. Zmieniona wersja pierwszej strofy wpisana ołówkiem w egzemplarzu Poezji ofiarowanym znajomemu w sierpniu 1913 (przekład w dziale Wiersze z rękopisów); rękopis ze zmianą w pierwszym wersie: „Milknące echo żałobnego dzwonka” i w trzecim: „Z licem przy gwiazdach...”, dołączył Trakl do listu do Ludwiga von Fickera z 27 października 1914 z Krakowa.