| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
KRUKI

Georg Trakl

 

Nad czarny ostęp pędzą chmurą
W południe kruki z chrapliwym krzykiem.
Cień ich przemyka koło łani dzikiej,
Czasem je widać siedzące ponuro.

O jak one ranią burą ciszę,
W której rola urzeczona trwa,
Jak kobieta, co myśl ją trapi zła,
Czasem je słychać wrzeszczące gderliwie

Wokół padliny, którą gdzieś zwęszyły,
I nagle ku północy wolno płyną
I jak żałobny orszak giną
W przestworzach, które drżą z rozkoszy.

 

 

 

 

Die RabenSalzburg. Ein literarisches Sammelwerk, hrsg. von den jungen Mitgliedern der Literatur- u. Kunstgesellschaft „Pan”, Salzburg 1913, styczeń.