| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
BALLADA

Georg Trakl

 

Trzy znaki w piasku kreślił błazen,
Dziewczyna przy nim stała blada,
Śpiewało, o śpiewało morze.

Dziewczyna puchar w ręce miała,
Co kipiał aż po krawędź samą,
Jak krew tak ciężki i czerwony.

Nie padło słowo – słońce zaszło,
I błazen wziął z jej ręki zaraz
Ten puchar, by go wypić do dna.

W jej ręce zgasło jego światło,
Trzy znaki w piasku wicher zawiał –
Śpiewało, o śpiewało morze.

 

 

 

 

Ballade.