| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SPIS RZECZY

Oda Do Radości
Tekst Beethovena
O Radości, iskro bogów Schillera. Beethovena i Gałczyńskiego - Andrzej Lam 

Ryciny
Fryderyk Schiller, mal. Anton Graff, 1789–1791
Ludwig van Beethoven, mal. Ferdinand Waldmüller, 1823
Rękopis IX Symfonii Beethovena ze słowami „Freude, schöner Götterfunken”