Strona główna » Rainer Maria Rilke
| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
RAINER MARIA RILKE

Rys. Emil Orlik (1870 - 1932), działający w Niemczech czeski malarz i grafik, członek Wiedeńskiej Secesji, zaprzyjaźniony z Rilkem jeszcze od czasów praskich. Rysunek, przejęty z wydania przekładu Księgi godzin Witolda Hulewicza (1935), różni się od wcześniejszej wersji z 1917 roku i powstał, być może, w lutym 1921. Reprodukcja wykonana w pracowni Biblioteki Narodowej.

W obecnej publikacji w dziale Wiersze rozproszone i ze spuścizny dodane zostały następujące przekłady: DedykacjaTy z góry już utracona kochanko...; Natura jest szczęśliwa; Imaginacyjny bieg życia.

Niektóre przekłady zostały zmodyfikowane.