Strona główna » Angelus Silesius (Anioł Ślązak)
| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
ANGELUS SILESIUS (ANIOŁ ŚLĄZAK)

Druga połowa lat pięćdziesiątych XVII była dla Anioła Ślązaka (1624–1677) czasem intensywnej pracy pisarskiej. Ukazały się wtedy najświetniejsze dzieła poetycko-religijne wrocławskiego poety: Święta uciecha Duszy albo Duchowne pieśni pasterskie, trzy części w 1657 roku we Wrocławiu i czwarta część osobno w tym samym roku, po scaleniu i przydaniu piątej części wydane we Wrocławiu 1668, i Epigramatyczne rymy duchowne, zawierające najpierw pięć ksiąg i wydane w Wiedniu 1657, począwszy od kłodzkiego wydania 1675 powiększone o księgę szóstą i zatytułowane Cherubinowy wędrowiec1.

Zbiór Święta uciecha duszy zawiera w pierwszej księdze pieśni adwentowe i na Boże Narodzenie2, w drugiej pieśni pasyjne, w trzeciej wielkanocne i zielonoświątkowe, w czwartej i piątej hymny ku czci Ducha Świętego i Maryi Panny oraz pieśni różne. Wyposażeniem Bolesnej Drogi Miłości tj. Drogi Krzyżowej, modli-tewnika wydanego staraniem opata krzeszowskich cystersów Bernarda Rosy w Kłodzku 1682, są pieśni do piętnastu stacji drogi pojmania i siedemnastu drogi krzyża3.
                                                                                                               A.L.


[1] Przekład polski: Angelus Silesius (Anioł Ślązak), Cherubinowy wędrowiec. Poglądowe opisanie czterech spraw ostatecznych. Opole 2012 (wcześniejsze wydanie Cherubinowego wędrowca z przedmową ks. R. Kijowskiego: Opole-Warszawa 2003).

[2] Przekład tej księgi: Pieśni adwentowe i kolędy. Pułtusk 2009 (tytuł od tłumacza); całości: Święta uciecha duszy..., z przedmową D. Künstler-Langner, Warszawa 2010.

[3] Przekład polski: Krzeszowska Droga Krzyżowa z pieśniami Angelusa Silesiusa (Anioła Ślązaka), melodiami Georga Josepha i rysunkami Michała Wilmana. Warszawa 2013.


Portret pośmiertny Anioła Ślązaka w sali bibliotecznej opactwa
ss. benedyktynek w Krzeszowie