Strona główna » Wolfram von Eschenbach
| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
WOLFRAM VON ESCHENBACH


Wolfram von Eschenbach. Codex Manesse. Heidelberger historische Bestände – digital. Universitätsbibliothek Heidelberg

das lop gȋt ir her Wolfram,
ein wȋse man von Eschenbach;

sȋn herze ist ganzes sinnes dach;

leien munt nie baz gesprach.

O tym najwybitniejszym pisarzu niemieckiego średniowiecza wiadomo tyle, ile sam przekazał w swoich dziełach. Z symbolicznego wizerunku patrzy na nas przez szpary hełmu. W drugim dziesięcioleciu XIII wieku, jeszcze za życia Wolframa, oddał mu hołd autor innego poematu z kręgu artusowego, Wirnt von Grafenberg: „Pan Wolfram, mąż rozumny z Eschenbach, mądrość chował w swoim sercu; żaden nieuczony (świecki) człek się nie wysławiał lepiej”.
Teksty zostały obecnie przejrzane i poprawione.