| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
DZIECI NA BRZEGU

Annette von Droste-Hülshoff

 

O spójrz! nie widzisz tamtej chmury kwietnej
Po drugiej stronie, tam gdzie jest najgłębiej?
O! jaki śliczny, gdybym miał kijaszka –
Bielutki kielich w rubinowych plamkach,
A każdy dzwonek fryzowany ładnie
Jak woskowy nasz aniołek w szafce.
Co myślisz, wytnę z leszczyny patyczek
I pobrodzę trochę tędy, gdzie jest płycej?
Och! mnie nie odstraszą żaby ni szczupaki –
Ale czy przypadkiem wodnik jakiś
W tamtych długich zielskach się nie czai?
Idę, no, już idę – nie, nie idę dalej –
Zdaje mi się, widzę na dnie jakąś twarz –
Do domu lepiej chodźmy, słońce pali tak!

Przełożył Andrzej Lam 

 

Kinder am Ufer – 1842. Gedichte 1844, w dziale Heidebilder.