| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
STAW

Annette von Droste-Hülshoff

 

Jest w rannym świetle cichy tak,
Spokojny jak czyste sumienie;

Gdy go zachodni muska wiatr,
Nie czują nic kielichy kwietne;

Fruwają nad nim ważki drżące,
Niebiesko-złote, karminowe,

A gdzie się obraz słońca kładzie,
Pajączek wodny wiedzie tańce;

Na brzegu wieniec lilii leży
I słucha pieśni trzciny wokół;

Łagodne brzmią i milkną szmery
Jak szepty: pokój! pokój! pokój!

Przełożył Andrzej Lam

 

 

 

 

Der Weiher – 1842. Gedichte 1844, w dziale Heidebilder.