Strona główna » Franz Grillparzer » Słowo przyjaciela
| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SŁOWO PRZYJACIELA

Franz Grillparzer

 

Myślisz, że ból rozładujesz,
W nieme wpadając szaleństwo?
Kiedy Muzy są łaskawe,
Trzeba wznieś się wyżej nieco!

Gdyś malarzem – użyj farby!
Gdyś poetą – użyj słów!
Ból i serce, choć umarły,
Uświęcone wstaną znów.

Ach, i słowa, i obrazy
Są dla cierpień samoistnych!
Któżby płomień rozszalały
Stłumił strojem uroczystym?

Stań się, moje słowo, krzykiem,
Miarą tonu niezwiązanym,
A kolorem najwłaściwszym,
Zobacz! krew jest z mojej rany.

Przełożył Andrzej Lam

 

 

Freundeswort – z cyklu Tristia ex Ponto.