Strona główna » Franz Grillparzer » Półksiężyc lśni na niebie
| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
PÓŁKSIĘŻYC LŚNI NA NIEBIE

Franz Grillparzer

 

Półksiężyc lśni na niebie,
Mgła się snuje i chłód,
Połówko, pozdrawiam ciebie,
Ze mnie też takie pół.

Pół dobry, pół zły urodzony.
W obu postaciach ubogi,
Dobro mam bez godności,
Zło mam bez przemocy.

W połowie zaznałem radości,
Skruchę odczułem niepełną;
Gdy pierwsze dopadły zgryzoty,
Było mi wszystko jedno.

W połowie się muzom oddałem,
Mnie wysłuchały w połowie;
Gdy życia połowa nastała,
Wnet zostawiły mnie sobie.

Więc siedzę przygnębiony,
Lecz rozdwojenia już kres:
Ta pusta połowa duszy
Tę pełną przegania precz.

Przełożył Andrzej Lam

 

 

Der Halbmond glänzet am Himmel – 1827.