| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SPIS RZECZY

KSIĘGA GODZIN (1905)
     Księga pierwsza

     O życiu mnicha
     Księga druga
     O pielgrzymowaniu
 
    Księga trzecia
     O nędzy i o śmierci
Aneks

Ja mógłbym ciebie sławić tak jak różę
Poznaję – co mnie dzieliło od ciebie

KSIĘGI OBRAZÓW KSIĘGA PIERWSZA

INNE WIERSZE
Inicjał (Obdaruj cały świat...)
Zwiastowanie
O fontannach
Patrzący
Z burzliwej nocy
Na koniec
Młody Apollo
Skarga dziewczyny
Pieśń miłosna
Katedra
Pantera
Poeta
Starożytny tors Apollina

REQUIEM (1909)
Dla Przyjaciółki
Dla Wolfa hrabi von Kalckreutha

ZE SPUŚCIZNY
Z „Chrystusowych wizji”

Kościół w Nago
Ślepy chłopiec
Zakonnica

Do muzyki

 

O autorze i tekstach
Wykaz tytułów i incipitów niemieckich