Strona główna » Sebastian Brant » Spis rzeczy
| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SPIS RZECZY

Sebastian Brant. Rys. Albrecht Dürer


Wojciech Dudzik – Wstęp
Dieter Wuttke – Z przedmowy do wydania 1994

Przedmowa do Okrętu błaznów
  1. O nieużytecznych księgach
  2. O dobrych rajcach
  3. O chciwości
  4. O nowinkach
  5. O starych błaznach
  6. O wychowaniu dzieci
  7. O wszczynaniu waśni
  8. Dobrej rady nie słuchać
  9. O złych obyczajach
10. O prawdziwej przyjaźni
11. Lekceważenie Pisma
12. O bezmyślnych błaznach
13. O uwodzeniu
14. O zarozumiałości wobec Boga
15. O błazeńskich zamierzeniach
16. O pijaństwie i obżarstwie
17. O nieużytecznym bogactwie
18. O służeniu dwu panom
19. O gadulstwie
20. O znajdowaniu skarbów
21. O napominaniu i własnym przykładzie
22. Nauka mądrości
23. O przecenianiu szczęścia
24. O przesadnej trosce
25. O pożyczaniu
26. O nieużytecznych pragnieniach
27. O nieużytecznym studiowaniu
28. O szemraniu przeciw Bogu
29. Kto innych ludzi gani
30. O zbyt wielu prebendach
31. O zwlekaniu
32. O pilnowaniu niewiast
33. O niewierności małżeńskiej
34. Błaznem jak był, tak jest
35. O pochopnym gniewie
36. O zuchwałości
37. O nietrwałości szczęścia
38. O chorych, co rad nie słuchają
39. O wyjawianiu zamiarów
40. Uczyć się na błaznach
41. Nie każda mowa słuchania godna
42. O szydercach
43. Lekceważenie wiecznej radości
44. Wrzawa w kościele
45. O nieszczęściu z własnej woli
46. O władzy błaznów
47. O drodze zbawienia
48. [Okręt czeladników]
49. Zły przykład rodziców
50. O rozkoszy
51. Dochowanie tajemnicy
52. Małżeństwo dla pieniędzy
53. O zazdrości i nienawiści
54. O niechęci do pouczeń
55. O błazeńskiej medycynie
56. O kresie władzy
57. Boskie zamierzenia
58. Zapominanie o sobie
59. O niewdzięczności
60. O upodobaniu w samym sobie
61. O tańcu
62. O nocnych śpiewach
63. O żebractwie
64. O złych paniach
65. O patrzeniu w gwiazdy
66. O zwiedzaniu wszystkich krajów
67. Nie chcieć być błaznem
68. Nie pojmować głupich żartów
69. Zło czynić i skutku nie czekać
70. Nie troszczyć się w porę
71. Spierać się i chodzić do sądu
72. O grubiańskich błaznach
73. O chęci bycia duchownym
74. O nieużytecznym polowaniu
75. O złych strzelcach
76. O chwalipiętach
77. O graczach
78. O uciśnionych błaznach
79. Zbójcy i pisarze
80. Błazeńskie poselstwo
81. O kucharzach i szafarzach
82. O chłopskich zbytkach
83. O pogardzie dla ubóstwa
84. O wytrwałości w czynieniu dobra
85. Niepamiętanie o śmierci
86. O lekceważeniu Boga
87. O bluźniercach
88. O plagach i karach boskich
89. O błazeńskiej wymianie
90. Czcij ojca i matkę
91. O gadaniu w chórze
92. Urojenia pychy
93. Lichwiarze i kupczykowie
94. O nadziei na spadek
95. O pracy w święto
96. Dawać i żałować
97. O gnuśności i lenistwie
98. O cudzoziemskich błaznach
99. O upadku wiary
100. Głaskanie bułanych ogierów
101. O nadstawianiu uszu
102. O fałszerstwie i oszustwie
103. [O antychryście]
104. Przemilczanie prawdy
105. Przeciwienie się dobru
106. Zaniechanie dobra
107. O mądrości nagrodzonej
108. Okręt do Szlarafii
109. Lekceważenie niebezpieczeństwa
110. Zniesławianie dobra
111. Usprawiedliwienie poety
112. Mąż mądry
Koniec Okrętu błaznów
Dodatek

110a. O nieobyczajności przy stole
110b. O zapustnych błaznach
[Protest]


Objaśnienia
O drzeworytach i tekstach
Podziękowanie
Skorowidz imion
Posłowie tłumacza