| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
SPIS RZECZY

Przedmowa         

PIEŚŃ O NIBELUNGACH

I. [O Krymhildzie]
II.
O Zygfrydzie
III.
Jak Zygfryd do Wormacji przybył
IV.
Jak on z Sasami walczył
V. 
Jak Zygfryd pierwszy raz Krymhildę ujrzał
VI.
Jak Gunter do Islandii po Brunhildę się wybrał
VII.
Jak Gunter Brunhildę pozyskał
VIII. Jak Zygfryd do Nibelungii po swoich rycerzy jechał
IX. Jak Zygfryd został posłany do Wormacji
X. Jak Brunhildę w Wormacji przyjmowano
XI. Jak Zygfryd ze swoją małżonką do kraju przybył
XII. Jak Gunter Zygfryda na ucztę prosił
XIII. Jak oni na tę ucztę jechali
XIV. Jak królowe się ze sobą wadziły
XV. Jak Zygfryd został zdradzony
XVI. Jak Zygfryd został zabity
XVII. Jak Krymhilda męża opłakiwała i jak on został pogrzebany
XVIII. Jak Sigemund do kraju wracał
XIX. Jak skarb Nibelungów do Wormacji sprowadzono
XX. Jak król Etzel słał do Burgundów po Krymhildę
XXI. Jak Krymhilda do Hunów jechała
XXII. Jak Etzel żenił się z Krymhildą
XXIII. Jak Krymhilda obmyślała zemstę za swoje cierpienia
XXIV. Jak Werbel i Swemmel poselstwo odprawiali
XXV. Jak wszyscy ci panowie do Hunów jechali
XXVI. Jak Gelfrat został zabity przez Dankwarta
XXVII. Jak oni do Bechelaren przybyli
XXVIII. Jak Burgundowie na zamek Etzela przybyli
XXIX. Jak on przed nią nie wstał
XXX. Jak oni wartę trzymali
XXXI. Jak oni szli do kościoła
XXXII. Jak Bloedelin został zabity
XXXIII. Jak Burgundowie z Hunami walczyli
XXXIV. Jak oni wyrzucali ciała poległych
XXXV. Jak Iring został zabity
XXXVI. Jak królowa salę podpalić kazała
XXXVII. Jak margraf Rydegier został zabity
XXXVIII. Jak wszyscy rycerze pana Dietricha zostali zabici
XXXIX. Jak Gunter i Hagen i Krymhilda zostali zabici

Komentarze i objaśnienia
Indeks imion i nazw
Liczby w Pieśni o Nibelungach