Strona główna » Angelus Silesius (Anioł Ślązak) » Pieśni z księgi Krzeszowska Droga Krzyżowa
| A A A
polski
Akademia Humanistyczna
Kolekcja Niemieckiej Poezji Klasycznej

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Bibliotheca Augustana
 
PIEŚNI Z KSIĘGI KRZESZOWSKA DROGA KRZYŻOWA

Frontyspis księgi sporządził miedziorytnik brzeski Johann Tschering (podpisany J. Tscheringius). Po prawej stronie amorek maluje strzałą obraz, który przedstawia sceny biczowania, podniesienia na krzyżu i złożenia Jezusa do grobu; w kołczanie ma więcej strzał i podpisany jest Innerste Herzwecker, wewnętrzny Budziciel Serca.
Z lewej Anioł-Przewodnik, mający pod opieką klęczącą Duszę, wskazuje
prawą dłonią na malarza, lewą na scenę podniesienia przez Mojżesza miedzianego węża; napis na trzymanej w górze przez aniołka putto szarfie głosi: Dises alles geschach in der Figur, 1 Kor 10,6 – było to nawiązanie do slów św. Jana: „A jako Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak potrzeba, aby podwyższon był Syn człowieczy”, J 3,14, o czym mówi Figura stacji dwudziestej ósmej, Lb 21,9. W górze po prawej drugi aniołek trzyma wstęgę z napisem Zur erkanntnuß der warheit, 1 Tm 2,4, stanowiącym wraz z poprzednim jedno zdanie:
„A te rzeczy stały się w figurze / Ku rozpoznaniu prawdy”. Zwrócona do widza profilem Dusza patrzy na dwa amorki: lewy, z uskrzydlonym sercem w dłoni, podpisany Wille (literom ll nadał rytownik postać strzał), i prawy, z sercem płonącym, Eyfer, alegoryzują Wolę i Gorliwość. W całości frontyspis jest apoteozą przedstawień malarsko-figuralnych, argumentem w toczonych wówczas wokół znaczenia takich przedstawień polemikach.                                                     A.L.